Standpunten

Op 18 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Wij hopen dat u in ieder geval gaat stemmen, en als u zich kunt vinden in onze standpunten het liefst Lokaal Belang Gelderland / 1Achterhoek.

Waarom Lokaal Belang Gelderland / 1 Achterhoek.

  1. Onze naam zegt het al, het lokale belang staat voorop. De provincie is er voor de burgers en de gemeenten en niet andersom. De provincie dient niet te regisseren maar te faciliteren
  2. De inwoners van Gelderland weten zelf het beste wat er speelt in hun stad of regio. Gemeenten staan dichter bij de burger dan de provincie en daarom moet bij de gemeente het politieke zwaartepunt liggen. Het Lokale- en Provinciale belang wordt bij de overige partijen ondergeschikt gemaakt aan hun landelijk beleid, wij doen daar niet aan mee. Wij werken voor het lokale Gelderse belang. Dienstbaarheid aan de bevolking is vanzelfsprekend.
  3. De provincie Gelderland is een zeer rijke provincie, Lokaal belang is daarom tegen belastingverhoging en voor een forse investeringsagenda. Investeringen in de economie, natuur, cultuur, sport, (openbaar) vervoer zijn vanzelfsprekend. Bij voorkeur doen wij investeringen gezamenlijk met anderen maar dit is geen must. Burgerparticipatie is wel een must, initiatieven vanuit het bedrijfsleven en de bevolking moeten alle ruimte krijgen.
  4. Lokaal Belang wil internationale kennisinstellingen en bedrijven alle ruimte bieden. Bijvoorbeeld Food en Health bieden veel economische kansen. Samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven zal nog eens te meer moeten worden versterkt. Maar de grootste uitdaging is het behoud en stimulering van het midden en kleinbedrijf. Vereenvoudigen van regelgeving en gerichte investeringen in onder andere buurten, wijken en kleine kernen zijn vanzelfsprekend.
  5. Lokaal Belang kiest voor groen, schoon en duurzaam. De provincie dient een integraal milieubeleid uit te voeren. Waarbij voorop staat dat de gemeente haar eigen duurzaamheids- en klimaatagenda bepaalt. Dwang en verplichtingen vanuit de provincie zijn onacceptabel. In de ene gemeente passen windmolens bijvoorbeeld wel en in de andere niet. Lokaal Belang zal alle lokale partijen nadrukkelijk betrekken bij de invulling van beleid.
  6. Openbaar vervoer is van levensbelang voor de leefbaarheid van het platteland en de kleine kernen, het is dus vanzelfsprekend dat wij daarin willen investeren. Maar dat betekend overigens niet dat wij automobilisten willen pesten en dus ook investeren in infrastructuur.
  7. Gelderland is een provincie met bijzondere culturele diversiteit en geschiedenis. Men voelt zich verbonden met stad en streek en de Gelderlander bestaat eigenlijk niet. en dat is prima. Lokaal Belang wil investeren in festivals , culturele evenementen en instellingen die het lokale en regionale karakter versterken. Laagdrempelig en goed voor de economie en de leefbaarheid.
  8. Lokaal Belang kiest voor de optimale schaal en niet voor grootschaligheid. We kiezen voor leefbaarheid in de buurten en wijken in de stad, maar ook van de kleine kernen. We kiezen voor voldoende bereikbare voorzieningen.
  9. Bij gemeentelijke herindeling vindt de Lokaal Belang dat het initiatief daarvoor bij de betrokken gemeentes moet liggen. Een van bovenaf opgelegde gemeentelijke herindeling zonder gemeentelijk draagvlak wijzen wij volstrekt af. Een gemeentelijke herindeling moet aanwijsbaar de burgers ten goede komen.
Delen